آخرین بروزرسانی
English | فارسی
آمار معاملات بازار پایه در روز جاری حداقل

آمار معاملات بازار پایه در روز جاری

 

برای مشاهده آمار معاملات در روز جاری روی نام شرکت کلیک کنید

 

نام شرکت: پتروشيمي اميركبير                                   نماد معاملاتی: شکبیر1

نلم شرکت:سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال           نماد معاملاتی: وشمال1

نلم شرکت:شرکت گروه فن آوا                                  نماد معاملاتی: فن آوا1

نلم شرکت:بانک تات                                              نماد معاملاتی: تات1

نام شرکت: پتروشیمی لردگان                                  نماد معاملاتی : شلرد1

 

 

  
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام