آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

* مدارک و مستندات شرکتهای درج شده در بازار پایه توافقی در وب سایت رسمی "کدال" قابل دسترسی می باشد.

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

کارخانجات مخابراتی ایران  
1,401,780
 1,000
356,938,241
25/46
623
222,372,524,143
1394/09/24
1394/09/08
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register