آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

مجتمع فولاد تربت حیدریه
  200,000
1,000
 50,000,000 25
4,500
225,000,000,000
 1393/06/29 1393/06/15
 عمران و مسکن سازان ایران   110,160
1,000
22,935,312
20/82
19,033
436,527,793,296
 1393/06/31 1393/06/17
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register